Jump to content

E-books / Philosophy


Cover for Varhaiset kirjoitukset I: Narkissos-esseet
E-book

Varhaiset kirjoitukset I: Narkissos-esseet

Tekijä teoksestaan: Narkissos-esseissä vanhimmat kohdat ovat peräisin päiväkir­jamerkinnöistä, kirjeistä ja kirjoitelmista neljänkymmenen vuo­den takaa, ja tämän koosteen uusimmat ...


Cover for Varhaiset kirjoitukset II: Tahto valtaan, Perspektiivi-esseet
E-book

Varhaiset kirjoitukset II: Tahto valtaan, Perspektiivi-esseet

Eurooppalaisuudessa eurooppalaisinta on uusi aika, joka alkoi kun syvyysperspektiivi elpyi renessanssissa, ja täydellistyi kun uudet, visuaaliseen mieltämiseen perustuvat luonnonti ...


Cover for Om tillitsbegreppet vore entydigt: En essä om tillit, förtroende och ledarskap
E-book

Om tillitsbegreppet vore entydigt: En essä om tillit, förtroende och ledarskap

ALLA vuxna personer har en intuitiv känsla och förståelse för vad tillit är för något – och ingen undkommer konsekvenserna av dess frånvaro. Tillit är en tidlös universalism som på ...


Cover for Varje halvtimme
E-book

Varje halvtimme

Upptäck nycklarna till existens och framtiden i Varje Halvtimme – en fascinerande filosofisk resa genom existentialism och artificiell intelligens. Boken, med utgångspunkt i 2023, ...


Cover for Imamens Mysterier Bok 1
E-book

Imamens Mysterier Bok 1

Abu Dharr frågade Salman Farsi en dag om kännedomen om Amir al-Mo'menin(A) genom ljus (marifah bel nooraniyya). Salman sa, "Vi går och frågar vår mästare själv." När de gick till I ...


Cover for Karbalas hemligheter - Imamens mysterier bok 2
E-book

Karbalas hemligheter - Imamens mysterier bok 2

by

Varje år sörjer vi Imam Hossein(A). Varje år skildras tragedin i Karbala. Och varje år avslöjas nya dimensioner, nya verkligheter och nya kopplingar i denna episka händelse. "Ingen ...


Cover for Vårtider
E-book

Vårtider

Den här lilla boken är skriven av den store mystikern Ayatullah Mahdi Shams al-Din(HA) där han samlat Ayatullah al-Udhma Behjats(HA) egna ord om Imam Mahdi(AJ), ord som bär enorm v ...


Cover for Nahjul Balagha - Khutba 1-30
E-book

Nahjul Balagha - Khutba 1-30

Imam Alis(A) khutba (tal) 1-30 i Nahjul Balagha innefattar allt från djupa och vackra beskrivningar av Guds attribut, avslöjande sanningar om människans väsen och vägledning till s ...


Cover for Meningen med livet
E-book

Meningen med livet

Vad är Islams synsätt gällande mänsklig perfektion? När en troslära önskar ackumulera ett följe, måste den erbjuda vägledning och stärka beslutsamheten hos dess följare. Den lägger ...


Cover for  Ljuset inom mig
E-book

Ljuset inom mig

Fastän de flesta av oss människor är upptagna med att tjäna sitt levebröd och inte tillräckligt uppmärksammar spirituella frågor har ändå varje människa en medfödd önskan och längt ...


Cover for Kunskapens Spår
E-book

Kunskapens Spår

En av de mest omdiskuterade frågorna i dagens samhälle är just frågan om existens. Konceptet av en Skapare har på senare tid ifrågasatts, främst genom en starkt forcerad kraft från ...


Cover for Jihad al-Akbar : Kampen mot egot
E-book

Jihad al-Akbar : Kampen mot egot

boken talar Imam Khomeini(RA) i relativt hårda ordalag till studenter i de teologiska skolorna; men hans ord är inte begränsade till den tiden och platsen utan aktuella även i dag ...


Cover for Hijab
E-book

Hijab

Hijab skulle kunna liknas vid ett hölje som skyddar den vackra ömtåliga blomman från ogräs och skadeväxter och därmed ser till att den växer i styrka och blomstrar i skönhet. Hijab ...


Cover for Glimtar ur Nahjul Balagha
E-book

Glimtar ur Nahjul Balagha

Kanske har det hänt dig, och om inte, kan du fortfarande föreställa dig det: någon bor på samma gata eller område som du, sedan flera år tillbaka. Du ser honom åtminstone en gång v ...


Cover for Den väntade frälsaren
E-book

Den väntade frälsaren

Konceptet om en frälsare som skall anlända till jorden och skapa fred och harmoni, är något som finns inpräntat i människans natur. Det är en norm genom vilken människan finner hop ...


Cover for De stora tänkarnas uppfattningar om Gud
E-book

De stora tänkarnas uppfattningar om Gud

De stora tänkarnas namn presenteras längst ner i beskrivningen. I den här boken får du tillgång till tankarna från några av mänsklighetens mest exceptionella och inflytelserika tä ...


Cover for Den perfekta människan
E-book

Den perfekta människan

Denna bok är skriven av den stora rättslärde och martyren, Ayatollah Murtada Muttahari(RA) och behandlar konceptet av mänsklig perfektion. Vad som är beundransvärt med denna man va ...


Cover for Den dolda skatten
E-book

Den dolda skatten

enna lilla bok är översättningen av Hadithe-Halila, berättelsen om det indiska krusbäret. Den har kommit till oss från Imam Sadiq(A), den sjätte av tolv obefläckade Imamer av profe ...


Cover for Att känna Gud
E-book

Att känna Gud

Mänsklig tro, liksom människans kunskap, vetenskap och teknik, når framsteg genom århundradena. Religion föregår historia, och har alltid uppehållit mänsklighetens särskilda tillgi ...


Cover for The Nicomachean Ethics
E-book

The Nicomachean Ethics

One of the most important philosophical works in history, a work that has had tremendous influence on philosophy, literature, and psychology, and has helped lay the foundations of ...


Cover for Amirin kirja
E-book

Amirin kirja

Filosofisia pohdintoja ihmisestä, maailmasta ja siitä, miten kaikki toimii.Nuori Amir on etsinyt viisautta, ja löytänyt sen, ainakin osan siitä. Sillä ei kukaan voi kaikkea maailma ...


Cover for Att vara ärlig mot sig själv : ett moralfilosofiskt manifest för liberalismen
E-book

Att vara ärlig mot sig själv : ett moralfilosofiskt manifest för liberalismen

ATT VARA ÄRLIG MOT SIG SJÄLV II fortsätter det filosofiska resonemanget från utgångspunkten om individens rätt till frihet som fastställdes i den tidigare första volymen. Här hamna ...


Cover for Att vara ärlig mot sig själv : ett moralfilosofiskt manifest för individens rätt till frihet
E-book

Att vara ärlig mot sig själv : ett moralfilosofiskt manifest för individens rätt till frihet

FRIHET och MORAL är verkligen det viktigaste som finns. Samtidigt är det ett enormt svårt filosofiskt projekt att delge och förklara de fullständigt trovärdiga argument som definit ...


Cover for Natospel under täcket
E-book

Natospel under täcket

Varför uppstod det hotfulla kalla kriget mellan västblocket och östblocket omedelbart efter andra världskriget? Och hur kom det sig att Sverige, ett västland, valde att ställa sig ...


Cover for Finlands fyra krig
E-book

Finlands fyra krig

En historisk redogörelse för Finlands turbulenta tid under första halvan av 1900-talet, en blodig tid med krig och kringliggande politiska konflikter som präglat dagens fria Finlan ...