Jump to content
Cover for Stavar den stores värld: Historien om hamn och handel vid Bandlundeviken
Isbn: 978-91-8080-476-9
Publisher: Books on Demand
Category:
History
Accessible since: June 2023

E-book

Stavar den stores värld: Historien om hamn och handel vid Bandlundeviken

Få områden på Gotland är så förknippade med en mix av tro och vetande som det vikingatida hamnområdet vid Bandlundeviken i Burs socken, på sydöstra Gotland. Här är platsen med många historier och sägner om Stavar den store, men också om Beowulf. Det är också en plats som till delar har undersökts arkeologiskt och som har omfattande spår av äldre tider väl synliga ovan mark. Med andra ord en intressant mix för att skapa en plats med en fascinerande historia. Den här boken tar sikte på att introducera besökaren i denna värld, både i sagovärlden och i spåren efter historien i landskapet. Den skall tjäna som en inspirationskälla till att själv skapa sig en bild av området och dess historia, men också som en liten guide till de specifika platser som är grunden till områdets historia och de verkliga eller diktade personer som förknippas med trakten.


Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone