Jump to content
Cover for FÅ MER ENERGI – Frisätt endorfiner snabbt med Binaural Beats musikmeditation
Isbn: 978-91-8951-032-6
Publisher: Bokförlaget Upsaliensis AB
Category:
Education Philosophy Psychology Medicine & Health
Accessible since: March 2022
Narrator: Rolf Jansson
Length: 35 minutes

Audiobook

FÅ MER ENERGI – Frisätt endorfiner snabbt med Binaural Beats musikmeditation

Känner du dig mentalt trött? Kämpar du för att komma igång efter en sen kväll? Letar du efter en naturlig terapi för att ersätta koffein? Oavsett hur trött du är, kommer vårt program att kickstarta din motor genom att stimulera ditt sinne och tända dina nervceller. Oavsett om du har haft en sen natt eller om du går igenom ett stadium av mental trötthet så kommer detta program att få din hjärna till ett vaket, fokuserat och aktivt sinnestillstånd.

Upplev känslor av lycka med underbar musik, binaural beats-vågor och naturljud. Ljudvågorna hjälper till att frigöra serotonin, dopamin och endorfin, samtidigt som du slappnar av för en stund. Detta binaurala beatljud använder en kombination av toner som är specifika för att frigöra beta-endorfiner. Frisättning av beta-endorfiner är förknippat med goda känslor, orosdämpning och smärtlindring.

Visste du att ett korrekt designat Binaural Beat-program kan ge dig tillgång till ett berg av mentala, fysiska och psykologiska fördelar? Det är sant. Din hjärna har nervceller som avfyrar elektriska signaler och oscillerar i distinkta arrangemang som kallas hjärnvågsmönster. Dessa mönster är nära kopplade till dina tankar, känslor, ditt humör, biologisk kemi, ja, allt du gör och egentligen allt du är. Binaural Beat-terapi har förmågan att på ett fördelaktigt sätt förändra dina hjärnvågsmönster, ditt sinnestillstånd och därför hela din livskvalitet. Gör som miljontals nöjda människor världen över! Använd en kombi-nation av avslappningsmusik och Binaural Beats (binaurala rytmer) för att forma ditt liv, förbättra din hälsa, öka din livskvalitet och för att uppleva djup avslappning. Under senare år har teknologier utvecklats som kan framkalla hjärnvågstillstånd som bland annat lindrar stress och ångest, ökar fokus och produktivitet, förbättrar sömn och minskar smärta och spänningar.
När hjärnan arbetar så kommunicerar miljarder hjärnceller med varandra med hjälp av mycket små elektriska impulser. Hjärnan är således elektriskt aktiv dag och natt - livet igenom. Denna aktivitet kan registreras som hjärnvågor. Mätmetoden är EEG. Generellt sett är lågfrekventa hjärnvågor kopplade till "Delta" och "Theta"- tillstånd som ger djup avslappning, lindrar ångest, förbättrar sömnen och ger smärtlindring. Högre frekvenser ökar dina hjärnvågor ända till ett "Gamma"-tillstånd som kan göra dig mer alert, fokuserad eller bättre på att kunna återkalla minnen. Mellanfrekvenser av vågor har kopplats till uppmärksamhet. Din hjärna går in i ett "Alfa"-tillstånd (avslappnad medvetenhet) när ditt fokus vänder sig inåt som i visualisering, kreativitet och inlärning och ett "Beta"-tillstånd (vårt normala vakna tillstånd) när din uppmärksamhet är inställd på världen omkring dig som i fokuserad uppmärksamhet, analytiskt tänkande och problemlösning.

Hjärnvågorna indelas efter frekvens angiven i enheten Hz. (Hertz) = antal vågor per sek. De klassiska frekvenserna är Delta (1–3 Hz), Theta (4–7 Hz), Alfa (8–13 Hz), Beta (14–30 Hz) och Gamma (30–80 Hz). Varje sådant frekvensområde har sin egen speciella funktion och genom att skapa Binaurala Beats som är kopplade till lämpliga frekvenser påverkar man olika funktioner i kroppen. När du således lyssnar på musik och hjärnan samtidigt får ta del av ljud av en viss frekvens kommer dina hjärnvågor att kopplas ihop med den frekvensen. Om du är intresserad av att boosta dina endorfiner så tillhandahåller vi teknologin.

För att uppleva fördelarna med Binaural Beats, då du får olika toner i varje öra, och på detta sätt leder in hjärnan till rätt endorfinfrigörande frekvens, måste du lyssna med stereohörlurar eller liknande.

Bakgrundsmusiken tillhör kompositören Sergey Chekalin. Musiklicens: författarens musik av Sergey Chekalin distribueras under licensen "Creative Commons-Attribution 4.0 International", med tillstånd av upphovsrättsinnehavaren.


Listen to sample
Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Smartphone