Jump to content
Cover for Bättre självförtroende och ökad självkänsla med Binaural Beats meditation och affirmationer
Isbn: 978-91-8951-031-9
Publisher: Bokförlaget Upsaliensis AB
Category:
Education Philosophy Psychology Medicine & Health
Accessible since: March 2022
Narrator: Rolf Jansson
Length: 38 minutes

Audiobook

Bättre självförtroende och ökad självkänsla med Binaural Beats meditation och affirmationer

Självförtroende handlar om din tilltro till din förmåga att prestera i olika sammanhang; på arbetet, i skolan, i sociala sammanhang. Eftersom dina prestationer skiftar och du säkerligen har olika områden som du anser dig vara duktig på så kan självförtroendet skifta beroende på vad du gör. Om du har dåligt självförtroende kanske du undviker att göra saker av rädsla att misslyckas eller av rädsla för vad andra ska tycka. Ett dåligt självförtroende går att öva upp. - Självkänsla har med känslan till dig själv att göra, att du accepterar och tycker om dig själv precis som du är. Med en god självkänsla kan du ta kommando över ditt liv, du kan basera dina val på det som är viktigt för dig och inte på vad andra tycker att du borde göra. Självkänsla ger dig en stabil grund att stå på och får dig att känna dig trygg i dig själv. En person med en god självkänsla är bättre rustad för svårigheter, stress och motgångar i livet. Självkänsla kan också tränas upp på olika sätt.

En affirmation är ett positivt påstående om dig själv, som du använder för att instruera dig själv att tänka positivt och på så sätt förändra dina tankemönster. Positiva affirmationer är uttalanden eller fraser som, när de lyssnas på dagligen, kan hjälpa till att utmana negativa tankar och öka självförtroendet samt självkänslan. Detta är uttalanden som registreras av ditt undermedvetna. Det är där som dina fasta övertygelser om dina förmågor lagras och det är där som förändringen måste ske. Om du på ett medvetet plan kunde ha kontroll på ditt bristande självförtroende och din dåliga självkänsla, så hade detta inte längre varit något problem. Du hade då kunnat göra någonting åt det. Att du inte har lyckats måste betyda att allt detta finns lagrat i ditt undermedvetna.

Trots att den är en av de mest sofistikerade och komplexa strukturerna i det kända universum, kan den mänskliga hjärnan inte skilja mellan verklighet och fantasi. Just detta kryphål fungerar som grunden för detta program. Med upprepat lyssnande kommer ditt undermedvetna att acceptera de subliminala affirmationerna som sanna, och ditt beteende kommer att spegla de nya, positiva föreställningarna kring självförtroende och självkänsla. Ditt medvetna sinne kommer att anpassa sig till de meddelanden som tas emot från det undermedvetna. När du således lyssnar på bekräftande uttalanden dagligen, hjälper du din hjärna att skapa en mental bild av målet du försöker uppnå eller den version av dig själv du strävar efter att bli. Och när denna mentala bild skapas, aktiverar den de delar av hjärnan som skulle aktiveras på exakt samma sätt som om du i verkligheten skulle uppleva målet du försöker uppnå. Så, enkelt uttryckt, när du lyssnar på positiva bekräftande uttalanden, uppmuntrar du din hjärna att acceptera dina affirmationer som fakta. Ha tålamod och var konsekvent med övningen, så kommer du att börja märka resultat snabbare än förväntat!

Programmet använder binaurala Theta-beats under musiken. Dessa är ljudfrekvenser (vågor) som lockar din hjärna till ett visst sinnestillstånd. Thetavågor är lågfrekventa vågor förknippade med djup avslappning och meditation; tillstånd där du kan ansluta till din intuition och uppleva klarare tänkande, bättre mottaglighet, lägre stressnivåer och psykiskt välbefinnande. 

Du måste lyssna med stereohörlurar eller liknande för att kunna dra nytta av fördelarna med detta program.


Listen to sample
Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Smartphone