Jump to content
Cover for GAMMAVÅGOR – Binaural Beats gammavågor för bättre koncentration och minne
Isbn: 978-91-8951-029-6
Publisher: Bokförlaget Upsaliensis AB
Category:
Education Philosophy Psychology Medicine & Health
Accessible since: March 2022
Narrator: Rolf Jansson
Length: 1 hour 0 minute

Audiobook

GAMMAVÅGOR – Binaural Beats gammavågor för bättre koncentration och minne

Detta program får hjärnan att producera fler gammavågor.

Gammahjärnvågor är de snabbaste vågorna som produceras av hjärnan. De börjar på runt 30/35 Hz och kan svänga så snabbt som 100 Hz. Gamma anses vara det styrande medlet i hjärnan. Den synkroniserar hjärnan över olika frekvensspektrum. När hjärnan arbetar vid eller över 40 Hz Gamma blir den mer effektiv och sammanhängande. Detta innebär att hjärnan bättre kan ta emot informationsflödet över höger och vänster hjärnhalva. Ett överflöd av gammavågsaktivitet indikerar att du är djupt fokuserad och din hjärna är aktivt engagerad i problemlösning och bearbetning av information med hög intensitet.

Gammavågor är förknippade med högre hjärnfunktioner som kognition och minne. En nyligen genomförd studie har visat att gammavågor kan förbättra ditt arbetsminne. Studier har också visat att ökad gamma-hjärnvågsaktivitet kan hjälpa dig att få förbättrad kognition och problemlösningsförmåga, förbättrat minne, ökad uppmärksamhetsförmåga, förbättrat fokus på flera uppgifter, förbättrad sensorisk uppfattning (våra sinnen), förbättrad tankehastighet, högre motivation och förbättrat humör. Vissa personer känner en betydlig minskning av stressnivåer och ångest. Höga toppar av gammavågor kan även ses under tillstånd av lycka.

På grund av dessa effekter har forskare indikerat användningen av gammahjärnvågor för att behandla följande tillstånd: Alzheimers sjukdom, schizofreni, lätt traumatisk hjärnskada. epilepsi, stroke, ADHD och depression.

Forskning tyder på att personer med nedsatt mental bearbetning eller inlärningssvårigheter inte producerar lika många gammavågor som andra, vilket indikerar den viktiga roll gamma spelar i inlärning, och varför Gamma är förknippat med hög nivå av inlärning och minneseffektivitet.

Gammavågor framkallar även lugn uppmärksamhet (intensivt avslappnat fokus). Detta upptäcktes i forskning utförd på buddhistiska munkar, som visade hög nivå gammafrekvens när de mediterade.

Det viktigaste att komma ihåg är att gamma är ett styrande medel i hjärnan, vilket betyder att när du går upp till 40 Hz gamma så synkroniserar detta hjärnans samtliga frekvenser; hjärnan blir mer sammanhängande och effektiv. Forskning har kopplat gammafrekvenser till högre mental funktion, självmedvetenhet, självkontroll, problemlösning, språkutveckling hos barn, minne och flera olika aspekter av ökat medvetande och perception

Vill du få mer gjort, känna dig mentalt vass och skapa intensitet kring dina mål så hjälper detta program din koncentration och ditt minne.

Efter att du lyssnat kommer du även att känna dig piggare och mer uppmärksam. Programmet kan lyssnas på när du vilar eller medan du arbetar, studerar eller tränar. Den enda begränsningen du kanske vill överväga är att inte använda programmet sent på kvällen. Detta beror på att programmet uppmuntrar produktionen av högfrekventa hjärnvågor, vilket kan orsaka ökad vakenhet.

Information om frekvens och inställning

Vårt program är inställt på basfrekvensen 183.58.  Vänstra örat hör 183.58hz och högra örat hör 223.58hz, vilket gör att skillnaden (Binaural Beat-frekvensen) blir 40hz (= hög fokus och koncentration).

Dessutom har instrumenteringen ställts in på 741 Hz. Denna stämning är hämtad från den uråldriga Solfeggio-skalan vilken är relaterad till problemlösning och frigörande av känslomässiga begränsningar, vilket kompletterar fördelarna med programmet.

Oavsett din ålder, om du är studerande, yrkesverksam eller pensionär så kan detta program hjälpa dig att förbättra dina energinivåer, ditt fokus, din entusiasm och din mentala prestation.

De första 30 minuterna av detta Binaural Beats gamma-program är kombinerad med musik. I nästföljande 30 minuter kan du avlyssna enbart de rena tonerna. Effekten är densamma oavsett vilken variant du föredrar.

Det är viktigt att du lyssnar med stereohörlurar för att uppleva fördelarna.<


Listen to sample
Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Smartphone