Jump to content
Cover for En timme vid havet – Binaural Beats avslappningsmusik och havsmeditation
Isbn: 978-91-8951-027-2
Publisher: Bokförlaget Upsaliensis AB
Category:
Education Philosophy Psychology Medicine & Health
Accessible since: March 2022
Narrator: Rolf Jansson
Length: 56 minutes

Audiobook

En timme vid havet – Binaural Beats avslappningsmusik och havsmeditation

Vaja i en mysig hängmatta vid stranden medan ljudet av milda havsvågor lugnar och läker dig. Härlig avslappningsmusik, mjuka Binaural Beats, havsvågor och isokroniska toner, hjälper dig att sväva in i en behagfull avkoppling. Lyssna på avslappningsmusik och frigör dig från all oro och alla bekymmer. .

Visste du att ett korrekt designat Binaural Beat-program kan ge dig tillgång till ett berg av mentala, fysiska och psykologiska fördelar? Det är sant. Din hjärna har nervceller som avfyrar elektriska signaler och oscillerar i distinkta arrangemang som kallas hjärnvågsmönster. Dessa mönster är nära kopplade till dina tankar, känslor, ditt humör, biologisk kemi, ja, allt du gör och egentligen allt du är. Binaural Beat-terapi har förmågan att på ett fördelaktigt sätt förändra dina hjärnvågsmönster, ditt sinnestillstånd och därför hela din livskvalitet.

Gör som miljontals nöjda människor världen över! Använd en kombination av avslappningsmusik och Binaural Beats (binaurala rytmer) för att forma ditt liv, förbättra din hälsa, öka din livskvalitet och för att uppleva djup avslappning.

Detta program är designat för att lugna ett överaktivt, stressat sinne. Genom att komma i kontakt med ett meditativt tillstånd befrias sinnet från de oändliga tankeströmmar, känslomässiga bindningar och allmänna mentala distraktioner som gör att vi känner oss stressade, obekväma och trötta. Kombinationen av djupa anpassade hjärnvågor och avkopplande, men även medryckande, avslappningsmusik samt isokroniska toner kan även lindra nedstämdhet, depression, oro och ångest.

Under senare år har teknologier utvecklats som kan framkalla hjärnvågstillstånd som bland annat lindrar stress och ångest, ökar fokus och produktivitet, förbättrar sömn och minskar smärta och spänningar. Tekniken bygger på musik som kombineras med Binaural Beats, ett konstant ljudvågsformat, samt i vissa fall, isokroniska toner, ett pulserande ljud med jämna mellanrum.

När hjärnan arbetar så kommunicerar miljarder hjärnceller med varandra med hjälp av mycket små elektriska impulser. Hjärnan är således elektriskt aktiv dag och natt - livet igenom. Denna aktivitet kan registreras som hjärnvågor. Mätmetoden är EEG.

Generellt sett är lågfrekventa hjärnvågor kopplade till "Delta" och "Theta"- tillstånd som ger djup avslappning, lindrar ångest, förbättrar sömnen och ger smärtlindring. Högre frekvenser ökar dina hjärnvågor till ett "Gamma"-tillstånd som kan göra dig mer alert, fokuserad eller bättre på att kunna återkalla minnen. Mellanfrekvenser av vågor har kopplats till uppmärksamhet. Din hjärna går in i ett "Alfa"-tillstånd (avslappnad medvetenhet) när ditt fokus vänder sig inåt som i visualisering, kreativitet och inlärning och ett "Beta"-tillstånd (vårt normala vakna tillstånd) när din uppmärksamhet är inställd på världen omkring dig som i fokuserad uppmärksamhet, analytiskt tänkande och problemlösning.

Hjärnvågorna indelas efter frekvens angiven i enheten Hz. (Hertz) = antal vågor per sek. De klassiska frekvenserna är Delta (1–3 Hz), Theta (4–7 Hz), Alfa (8–13 Hz), Beta (14–30 Hz) och Gamma (30–80 Hz). Varje sådant frekvensområde har sin egen speciella funktion och genom att skapa Binaurala Beats som är kopplade till lämpliga frekvenser påverkar man olika funktioner i kroppen. När du således lyssnar på musik och hjärnan samtidigt får ta del av ljud av en viss frekvens kommer dina hjärnvågor att kopplas ihop med den frekvensen. Om du är intresserad av avslappningsmusik och att i sinnet drömma dig bort till en timme vid havet så tillhandahåller vi teknologin.

Detta program, med sitt vidsträckta, delvis melankoliska, delvis stereofoniskt uppryckande, varma och befriande musiklandskap förtär ditt sinne och din kropp och leder dig till havet och naturens lugnande ljud. Njut av det terapeutiska Binaural Beats-ljudet, de isokroniska tonerna, underbar avslappningsmusik och havsvågor som borstar havsstranden.


Listen to sample
Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Smartphone