Jump to content
Cover for En halvtimme egentid - Binaural Beats musikmeditation för stresshantering, bättre sömn och förnyad energi
Isbn: 978-91-8951-026-5
Publisher: Bokförlaget Upsaliensis AB
Category:
Education Philosophy Psychology Medicine & Health
Accessible since: March 2022
Narrator: Rolf Jansson
Length: 30 minutes

Audiobook

En halvtimme egentid - Binaural Beats musikmeditation för stresshantering, bättre sömn och förnyad energi

Visste du att ett korrekt designat Binaural Beat-program kan ge dig tillgång till ett berg av mentala, fysiska och psykologiska fördelar? Det är sant. Din hjärna har nervceller som avfyrar elektriska signaler och oscillerar i distinkta arrangemang som kallas hjärnvågsmönster. Dessa mönster är nära kopplade till dina tankar, känslor, ditt humör, biologisk kemi, ja, allt du gör och egentligen allt du är. Binaural Beat-terapi har förmågan att på ett fördelaktigt sätt förändra dina hjärnvågsmönster, ditt sinnestillstånd och därför hela din livskvalitet.

Gör som miljontals nöjda människor världen över! Använd en kombination av musik och Binaural Beats (binaurala rytmer) för att forma ditt liv, förbättra din hälsa, öka din livskvalitet och för att uppleva djup avslappning.

Detta program är designat för att lugna ett överaktivt, stressat sinne. Genom att komma åt ett meditativt tillstånd befrias sinnet från de oändliga tankeströmmar, känslomässiga bindningar och allmänna mentala distraktioner som gör att vi känner oss stressade, obekväma och trötta. Kombinationen av djupa anpassade hjärnvågor och avkopplande, men även medryckande, meditationsmusik samt isokroniska toner tar in dig i en fristad av lugn och medryckning.

Programmet är lämpligt för alla typer av meditation och för alla som vill uppnå ett tillstånd av djup avslappning och fly stressen och bruset i vardagen

Binaural Beats meditation

Under senare år har teknologier utvecklats som kan framkalla hjärnvågstillstånd som bland annat lindrar stress och ångest, ökar fokus och produktivitet, förbättrar sömn och minskar smärta och spänningar. Tekniken bygger på musik som kombineras med Binaural Beats, ett konstant ljudvågsformat, samt i vissa fall, isokroniska toner, ett pulserande ljud med jämna mellanrum.

När hjärnan arbetar så kommunicerar miljarder hjärnceller med varandra med hjälp av mycket små elektriska impulser. Hjärnan är således elektriskt aktiv dag och natt - livet igenom. Denna aktivitet kan registreras som hjärnvågor. Mätmetoden är EEG.

Generellt sett är lågfrekventa vågor kopplade till "Delta" och "Theta"- tillstånd som ger djup avslappning, lindrar ångest, förbättrar sömnen och ger smärtlindring. Högre frekvenser ökar dina hjärnvågor till ett "Gamma"-tillstånd som kan göra dig mer alert, fokuserad eller bättre på att kunna återkalla minnen. Mellanfrekvenser av vågor har kopplats till uppmärksamhet. Din hjärna går in i ett "Alfa"-tillstånd (avslappnad medvetenhet) när ditt fokus vänder sig inåt som i visualisering, kreativitet och inlärning och ett "Beta"-tillstånd (vårt normala vakna tillstånd) när din uppmärksamhet är inställd på världen omkring dig som i fokuserad uppmärksamhet, analytiskt tänkande och problemlösning.

Hjärnvågorna indelas efter frekvens angiven i enheten Hz. (Hertz) = antal vågor per sek. De klassiska frekvenserna är Delta (1–3 Hz), Theta (4–7 Hz), Alfa (8–13 Hz), Beta (14–30 Hz) och Gamma (30–80 Hz). Varje sådant frekvensområde har sin egen speciella funktion och genom att skapa Binaurala Beats som är kopplade till lämpliga frekvenser påverkar man olika funktioner i kroppen.

När du således lyssnar på musik och hjärnan samtidigt får ta del av ljud av en viss frekvens kommer dina hjärnvågor att synkroniseras med den frekvensen. Om du är intresserad av en halvtimme av egentid så tillhandahåller vi teknologin.

Detta program, med sitt vidsträckta, delvis melankoliska, delvis stereofoniskt uppryckande, varma och befriande ljudlandskap förtär ditt sinne och din kropp och leder dig in i ett djupt modernt meditativt tillstånd, jämförbart med det som upplevs av buddhistiska munkar i mera traditionell meditationsövning.

Genom att använda detta program kan du nu också komma åt detta djupt avslappnade tillstånd, helt enkelt genom att ta på dig stereohörlurarna och trycka på play.


Listen to sample
Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Smartphone