Jump to content
Cover for Maximera din kreativitet - Binaural Beats meditation för att låsa upp din inspiration
Isbn: 978-91-8951-025-8
Publisher: Bokförlaget Upsaliensis AB
Category:
Education Philosophy Psychology Medicine & Health
Accessible since: March 2022
Narrator: Rolf Jansson
Length: 1 hour 0 minute

Audiobook

Maximera din kreativitet - Binaural Beats meditation för att låsa upp din inspiration

Vill du aktivera din kreativa potential? Tänker du ibland utanför ramarna men är rädd för att gå till handling, eftersom du klamrar dig fast i din "comfort-zone", vilket i sin tur ger dig mediokra resultat?

Detta ljudvågsprogram, som ingår i en växande serie med program, är specialutformat för att maximera din naturliga kreativitet.

Gör som miljontals nöjda människor världen över! Använd en kombination av musik och Binaural Beats (binaurala rytmer) för att forma ditt liv, förbättra din hälsa, öka din livskvalitet och för att uppleva djup avslappning.

Genom att använda en kombination av anpassade hjärnvågor och avkopplande meditativ musik, har detta program noggrant utformats för att hjälpa till att låsa upp din fantasi och låta inspirationen flöda. Teknologin är inställd på en "problemlösningsfrekvens" och låser på så sätt upp ditt kreativa sinne och ger dig tillgång till flexibelt tänkande och större originalitet.

Binaural Beats meditation

Under senare år har teknologier utvecklats som kan framkalla hjärnvågstillstånd som bland annat lindrar stress och ångest, ökar fokus och produktivitet, förbättrar sömn och minskar smärta och spänningar. Tekniken bygger på musik som kombineras med Binaural Beats, ett konstant ljudvågsformat, samt i vissa fall, isokroniska toner, ett pulserande ljud med jämna mellanrum.

När hjärnan arbetar så kommunicerar miljarder hjärnceller med varandra med hjälp av mycket små elektriska impulser. Hjärnan är således elektriskt aktiv dag och natt - livet igenom. Denna aktivitet kan registreras som hjärnvågor. Mätmetoden är EEG.

Generellt sett är lågfrekventa vågor kopplade till "Delta" och "Theta"- tillstånd som ger djup avslappning, lindrar ångest, förbättrar sömnen och ger smärtlindring. Högre frekvenser ökar dina hjärnvågor till ett "Gamma"-tillstånd som kan göra dig mer alert, fokuserad eller bättre på att kunna återkalla minnen. Mellanfrekvenser av vågor har kopplats till uppmärksamhet. Din hjärna går in i ett "Alfa"-tillstånd (avslappnad medvetenhet) när ditt fokus vänder sig inåt som i meditation och stresslindring och ett "Beta"-tillstånd (vårt normala vakna tillstånd) när din uppmärksamhet är inställd på världen omkring dig som i fokuserad uppmärksamhet, analytiskt tänkande och problemlösning.

Hjärnvågorna indelas efter frekvens angiven i enheten Hz. (Hertz) = antal vågor per sek. De klassiska frekvenserna är Delta (1–3 Hz), Theta (4–7 Hz), Alfa (8–13 Hz), Beta (14–30 Hz) och Gamma (30–80 Hz). Varje sådant frekvensområde har sin egen speciella funktion och genom att skapa Binaural Beats som är kopplade till lämpliga frekvenser påverkar man olika funktioner i kroppen.

När du således lyssnar på ljud av en viss frekvens kommer dina hjärnvågor att synkroniseras med den frekvensen. Den effekt som Binaurala Beats har på din hjärna (och ditt mående) beror således helt på vilken eller vilka frekvenser som har inprogrammerats. Om du väljer att lyssna på denna ljudbok och detta program för att öka din kreativitet, så tillhandahåller vi teknologin.

Binaural Beats meditationsmusik med anpassade ljudvågor är ett kraftfullt verktyg för att öka din kreativitet och även förbättra ditt fokus.

Med regelbunden användning kommer du att märka en förbättrad förmåga att utnyttja din kreativa ström och få intuitiv insikt.

Du kommer också att märka en allmän förbättring av humöret, med känslor av större optimism och positivitet, vilket är viktigt eftersom ett negativt humör påverkar din förmåga att vara kreativ.

Vår Binaural Beats kreativitetsmeditation hjälper dig att övervinna mentala blockeringar och fyller på din hjärna med nytt syre.

Populära sökord: skapande, nyskapande, nydanande, idérik, produktiv, initiativrik, uppfinningsrik, påhittig, fantasirik, fyndig, åstadkommande, företagsam, konstnärlig, konstruktiv, sinnrik, uppslagsrik, fantasifull.


Listen to sample
Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Smartphone